ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar

İşbu sözleşme Karadeniz Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. Venedik Evleri Sitesi J Blok No: 408 J/39 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde mukim COLOR YAZILIM ve BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "COLOR YAZILIM" olarak anılacaktır) ile www.gik.com.tr, www.avm.gik.com.tr sitesine, GİK ve GİKDOOR mobil uygulamalara “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.


2. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde “Üye”lere “ COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından sunulan uygulamalar.

İçerik: Site, mobil uygulama ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

Kullanıcı/Kullanıcılar: “Site”ye erişen, AVM YÖNETİMİ ile AVM’de bulunan mağazaların müdürleri, müdür yardımcıları, çalışanları

Site/Uygulama: www.gik.com.tr, www.avm.gik.com.tr alan adları ve alt alan adları ile android veya iphone telefonlarla ulaşılabilen GİK ve GİKDOOR mobil uygulamalara COLOR YAZILIMin işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web siteleri/uygulamalar.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye ile android veya iphone telefonlarla ulaşılabilen GİK ve GİKDOOR mobil uygulamalara üye olan ve “Site”de ve uygulamada yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “Site”/Uygulamada “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından sağlanan uygulamaların “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “Site” ile android veya iphone telefonlarla ulaşılabilen GİK ve GİKDOOR mobil uygulamalarda yer alan tüm “Hizmet”, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Site” ile android veya iphone telefonlarla ulaşılabilen GİK ve GİKDOOR mobil uygulamalarda “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından sunulan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile, “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelik

4.1.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın "Giriş Yap / Kayıt Ol" linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurarak üyelik kaydınızı gerçekleştirebilir “Site”de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “AVM YÖNETİMİ” tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

Onaylanma işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve “Üye” işbu sözleşme ve “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

“AVM YÖNETİMİ”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

“COLOR YAZILIM” VE/VEYA “AVM YÖNETİMİ”; işbu sözleşme ve “Site”de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”nin gerçekleştirdiği işlemlerin “COLOR YAZILIM” VE/VEYA AVM YÖNETİMİ için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üyenin iş ilişkisine son verilmesi, üyeliğin AVM disiplin yönetmeliğine aykırı davranışları nedeniyle askıya alınması ve sonrasında iptal edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üye”nin üyeliğine son verebilir.


4.1.2. “Üye”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde iş bu sözleşmenin hükümlerine, ve “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.


4.1.3. “Üye”nin “Üye Profil Sayfası”na erişmek ve “Site” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için “Üye” tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile Avm yönetimi tarafından kendisine tahsis edilen üyelik nosu, TC kimlik no gibi site/uygulamayı kullanmasını sağlayan bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”nin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı “Üyeler”in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan COLOR YAZILIM ve/veya AVM YÖNETİMİNİN doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı, şifre, üyelik ve TC kimlik no gibi site/uygulamayı kullanmasını sağlayan bilgileri ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. “Site” Üzerinde Yer alan İçerik

4.2.1. Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.


4.2.2. “Üye” özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik unsurlar veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi “Site”ye yükleyemez, diğer “Üyeler”e gönderemez.


4.2.3. “COLOR YAZILIM” ve/veya AVM YÖNETİMİ “Üye” tarafından “Site” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle “Üye”nin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

“COLOR YAZILIM” ve/veya AVM YÖNETİMİnin sunduğu “Hizmetler”den yararlananlar, “Üyeler” ve “Kullanıcılar”, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Üyeler”in, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. “COLOR YAZILIM” AVM YÖNETİMİNİN talimatları doğrultusunda “Site”de yer alan içeriklerde kısaltma, kesme gibi müdahalelerde bulunabilir. “COLOR YAZILIM” ve/veya AVM YÖNETİMİNİN bu şekilde müdahalede bulunması, “Üye”nin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. “Üye”, “COLOR YAZILIM”ın AVM YÖNETİMİ”in talimatıyla bu tür müdahalelerde bulunmasından dolayı COLOR YAZILIMI hiçbir sebeple sorumlu tutamaz, “color yazılıma” karşı hiçbir hukuki talepte bulunamaz.


4.2.4 “Üye”; kendisi tarafından “Site”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “Site”ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.5 COLOR YAZILIM AVM YÖNETİMİNİN talimatları doğrultusunda “Site”de sunulan içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, “Üye”lerin “Site”ye yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki “Site” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “Üye”, “Site” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “Site” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.6 “Üye”, “COLOR YAZILIM”, AVM YÖNETİMİ ve/veya başka bir “Üye” ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte “Site” dahilinde veya herhangi başka bir mecrada veya herhangi bir yerde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ve benzeri her türlü ürünü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “COLOR YAZILIM V/VEYA AVM YÖNETİMİ ve “Hizmetler” ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


4.2.7. “Üye”, “Site”ye yüklediği her türlü içerik ve/veya kişisel verisiyle ilgili olarak “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİNE” söz konusu içeriği ve/veya kişisel verisini, kişisel verileri koruma politikası kapsamında resmi/özel kurum ve kuruluşlara, iş ortakları tedarikçi ve bayilerine iletim haklarının kullanım hakkının verilmesi, işbu verilerin teknik olarak korunması ve yedeklenmesi konusunda COLOR YAZILIM tarafından yurtdışında mukim firmalara ait serverlar üzerinde muhafazası hususunda hizmetten yararlandığı süre boyunca geçerli olmak izin vermiştir.


“Site”nin Kullanımı

4.3.1. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “Site”nin kullanımını sadece “Kullanıcı”lara ve “Üye”lere yönelik olarak ve sadece “Site” üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, “Hizmetler”le belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Site”nin her türlü kullanımına ve “Site” üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Site” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir:

  • • “Site”nin yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması;
  • • “Site”nin “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • • “Site”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanılması;
  • • “Site” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması;
  • • “COLOR YAZILIM”in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “Site” veya “Kullanıcı” ve “Üye” bilgileri ve içerikleri üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trwaling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;

4.3.2. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİNİN”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.


4.3.3. “Üye” site üzerindeki her türlü mesajlaşma alt yapısını diğer “Üye”lere ve “Kulanıcı”lara istenmeyen ileti veya ticari ileti gönderme amaçlı olarak kullanamaz.


4.4. “Hizmetler”

4.4.1. Site/Uygulamada yer alan başlıklarla ile sunulan belli başlı hizmetler ve içerikleri aşağıda belirtilmiş olup; COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ tarafından “Hizmet”in kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri gerekçelerle içeriğinde ve kapsamında her zaman değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler “Site”de yayınlanma ile yürürlüğe girecektir.


4.4.2. Site/Uygulamanın MAĞAZA PERSONELİ (GİKDOOR) başlıklı bölümde yer alan üyelere ait - AVM bünyesinde çalışacağı ilgili mağaza müdürü tarafından istenen- özlük dosyası (kimlik bilgisi/unvan/üyelik no/iletişim bilgisi/fotoğraf/adli sicil/sağlık raporu/karakol bildirim tutanağı vb) içerisinde yer alan site/uygulamaya ilgili mağaza müdürü tarafından yüklenerek AVM YÖNETİMİ ile paylaşılmaktadır. İşbu bölümde yer alan içeriklerden hangi bilgilerinin kimler tarafından ne şekilde görüntülenebileceği AVM YÖNETİMİ tarafından belirlenmektedir.


4.4.3. Site/Uygulamanın ÇALIŞMA FORMU başlıklı bölümde, AVM bünyesinde yer alan ve tadilat/bakım/onarım/iyileştirme vb. çalışmanın yapılacağı mağaza müdürü ve bağlı bulunan yönetici tarafından İş Güvenliği Uzmanı tarafından talep edilen bilgi ve belgeler sisteme yüklenerek AVM YÖNETİMİ İLE paylaşılmaktadır. Mağaza müdürü tarafından sisteme, gönderilen kayıt edilen bilgi ve belgelerin güncelliği, doğruluğu ve tamlığı hususunda COLOR YAZILIMIN”ın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamakta olup; işbu bilgi ve belgelerin gönderilmesi, bunların güncelliği, doğruluğu ve tamlığı, 6331 sayılı kanun gereği AVM bünyesinde çalışma yapılacak ilgili mağaza müdürüne aittir.


4.4.5. “Hizmetler” kapsamında MAL KABUL başlıklı bölümünde, kendisine ürün/hizmet getirilen AVM bünyesinde bulunan ilgili mağaza müdürü tarafından, ürün/hizmeti getiren kişi kimlik bilgisi, araç plakası gelen- gelecek yada giden- gidecek ürün adeti girilerek görevli Güvenlik personeline bilgi vermektedir. Ya da görevli Güvenlik personeli tarafından sisteme girilen sevkiyat görevlisinin AVM’ne girişine Mağaza Yöneticileri kontrol ederek onay verebilmektedir. Mağaza Yöneticileri tarafından onay verilmesi halinde işbu bilgiler AVM GÜVENLİĞİ ile paylaşılarak AVM’nın genel güvenliği sağlanmaktadır. AVM Yönetimi bu sevkiyat noktalarında durdurma bekletme yada ürün almama hakkına sahiptir.


4.4.6. Hizmetler kapsamında, AVM DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE aykırı davrandığı tespit edilen üyelere verilen disiplin cezası kapsamında, AVMye girişi yasaklananlar GİRİSİ YASAKLILAR başlığı altında belirtilmektedir. Bu alanda Color Yazılım ‘ın herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.


4.4.7. AVM bünyesinde yapılacak olan her türlü çalışmanın iş güvenliği kurallarına uygunluğunun denetlenebilmesi için, AVM YÖNETİMİ tarafından belirlenen ve ihtiyaç halinde yararlanılmak üzere AVM’de bulunan mağaza müdürlerinin bilgilerine sunulan İş güvenliği uzmanlarına ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ISG UZMANI başlığı altında belirtilmektedir.


4.4.8. AVM bünyesinde kamu güvenliğinin ve sağlığının korunabilmesi için ACİL YARDIM başlığı altında hizmet verilmektedir.


4.4.9. Ziyaretçi Sayıları Modülü sayesinde ilgili dönemlere ait ziyaretçi sayıları paylaşılabilmektedir.


4.4.10. Mağaza Ciroları Modülü Günlük , Dönemsel yada aylık olarak ciroların toplanmasını sağlayan modüldür.


4.4.11. Anket Modülü AVM Yönetimi Tarafından Mağaza yöneticilerine fikirlerinin sorulduğu çeşitli anketlerin yapılmış olduğu modüldür.


4.4.12. Mağaza Yöneticilerinin teknik taleplerini AVM yönetimlerine iletmiş oldukları modüldür.


4.4.13. Faydalı Evraklar Modülü AVM yönetimi tarafından Mağazalarla paylaşmak istediği dökümanların, sözleşmelerin paylaşıldığı modüldür.


4.4.14. Kampanyalar Modülü Mağaza ve Reklam vermek isteyen kurumların ücret dahilinde kampanyalarını duyurabildiği ve bildirim gönderebildiği modüldür.


4.4.15. Puantaj bölümü AVM ve Mağaza Çalışanlarının Güvenlik Kontrol noktalarından geçişleri kayıt altına alınarak yetkilendirilmiş olan yöneticilere raporlanmaktadır.


4.4.16. İstek, Öneri ve Şikayetler Modülü mağazalar tarafından AVM yönetimine iletilmesi istenilen taleplerin olduğu modüldür


5. Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin Koruma

5.1. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “Üye” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Site”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “Üye”, bilgilerinin . “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, “tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.


5.2. “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, Üye'nin Site ve Mobil uygulamada sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site ve Mobil Uygulamaların üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri web sitesinde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.


5.3. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için web sitesinde bulunan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.


5.4. Üyelik aşamasında, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerin gerçeğe uygun olduğu kabul edilerek işlem yapılacaktır. Bilgilerde değişiklik olması halinde kullanıcı tarafından bu değişikliğin “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”’NE bildirilmesi gerekmektedir. Değişikliklerin bildirilmemesi veya paylaşılan verilerin gerçeğe aykırı olması halinde ortaya çıkacak ihlallerden dolayı “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, sorumlu tutulamaz.


5.5. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması, “Site”de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi ve çeşitli geliştirmeler için, “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini , Konum servislerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Konum servisleri kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


5.6 ÜYELER tarafından Site ve Mobil Uygulamada beyan edilen, işbu Sözleşmeye taraf olarak üyelik ilişkisi kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site ve Mobil Uygulamalar’ın işletilmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcıya özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, promosyon, davet, açılış, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, ve iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. Ancak üyeler dilediği zaman site/uygulama üzerinde yer alan ayarlar bölümden vermiş olduğu bu izinleri iptal edebilir bu halde “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, üye’ye doğrudan pazarlama yapmak, reklam ve kampanyaları bildirmek vb amaçla herhangi bir sms,m ailing vb elektronik ileti göndermeyeceğini kabul ve beyan ederler.


5.7 Üyeler “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “Site” üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ” ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilmesine onay vermektedir.


5.8 “COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.


6. Fikri Mülkiyet Hakları

“Site”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Üyeler “COLOR YAZILIM’A aittir. COLOR YAZILIM uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin ve COLOR YAZILIMIN telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına COLOR YAZILIM tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, COLOR YAZILIM ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. COLOR YAZILIMIN “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahi tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.


7. Sözleşme Değişiklikleri

COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, COLOR YAZILIM VE/VEYA AVM YÖNETİMİ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir.


9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. COLOR YAZILIM Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “COLOR YAZILIM”IN kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. Bütünlük

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.


12. Yürürlülük

İşbu sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.